Final inženiring d.o.o.

Pošljite povpraševanje

Vaše ime*
E-pošta*
Vaše sporočilo*
CAPTCHA
CAPTCHA
Vnesite znake, ki jih vidite na sliki*
Domov | Zemljevid strani | Konakt    

domov Zemljevid strani Kontakt      

 
Oblačimo hiše po ugodnih cenah ... fasade FINAL Barvamo in svetujemo po ugodnih cenah ... fasade FINAL Kvaliteta bivanja - ročni in strojni ometi ... fasade FINAL Z vašimi željami do prijetnega ambienta... fasade FINAL
 

Postopek pridobivanja sredstev EKO sklada

08.02.2013 Postopek pridobivanja sredstev EKO sklada
VLOGA IN PRILOGE

- Veljavni predračun izvajalca za nakup in vgradnjo naprav ali opreme, ki je predmet
vloge, ki se glasi na vlagatelja (in sovlagatelja);
- fotografije starega stanja (stanja pred izvedbo naložbe), posnete v času oddaje vloge;
- fotografija stavbe z vidno hišno številko (pri novogradnji kopija gradbenega
dovoljenja);
- morebitna dokazila o tehnični ustreznosti materialov/naprav.

DODATNO k UKREPU F:

Fotografije vseh strani (fasad) stavbe pred izvedbo naložbe, posnete tako, da
bodo vidne fasade v celoti. V primeru, da je fasada stavbe že delno toplotno
izolirana, je potrebno obvezno priložiti fotografijo že vgrajene toplotne izolacije
fasade, iz katere bo razvidna debelina vgrajenega izolacijskega materiala
(posnetek z merilnim trakom ob že vgrajenem izolacijskem materialu).

OBRAZEC »VLOGA«

- V celoti izpolnjen obrazec “Vloga”;
- podpisana Izjava o sprejemanju pogojev;
- v primeru, da sta dva ali več sovlagateljev, mora vsak izmed sovlagateljev izpolniti
obrazec Podatki sovlagatelja;
- v primeru, da vlagatelj ni lastnik oziroma je več lastnikov, je treba vlogi priložiti tudi
izpolnjen obrazec Soglasje lastnika oziroma solastnika nepremičnine.

ZAKLJUČNA DOKUMENTACIJA

Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvrši na podlagi:

o originalne Izjave o zaključku naložbe na obrazcu 18SUB-OB13 ali 19SUBOB13,
podpisane s strani vlagatelja/ev ter podpisane in žigosane s strani
izvajalca;
o računa za vsak izvedeni ukrep (s specifikacijo);
o dokazila o plačilu celotnega računa (fotokopije plačane položnice –
univerzalnega plačilnega naloga (UPN), potrdila (spletne) banke o opravljeni
transakciji, blagajniški prejemek, itd.; izjava izvajalca ne šteje kot dokazilo o
plačilu računa); oz. v primeru, da je bil za isto naložbo dodeljen tudi kredit Eko
sklada, dokazil o nakazilu kredita v znesku 40 % in 60 % oz. dokazil o
nakazilu celotnega dodeljenega kredita ter dokazil o plačilu preostanka po
izstavljenem računu;
o fotografij izvedene naložbe.

fotografije izvedene fasade z vseh štirih strani;
o vsaj ena fotografija posneta v času izvajanja naložbe tako, da bo vidna
debelina in vrsta vgrajenega izolacijskega materiala – posnetek z merilnim
trakom ob vgrajenem izolacijskem materialu (pred izvedbo zaključnega sloja).

Back to the list